:::Український мовно-інформаційний фонд НАН України: мова, інформатика, лінгвістика

ПРОДУКЦІЯ

Розроблено (спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України) й видано на лазерних дисках накладом 1000 примірників перший електронний тлумачний «Українсько-російсько-англійський терміно-логічний словник-довідник «Зварювання» із розширеними семантичними та ілюстративними функціями.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

КОМУНІКAЦІЯ

Кембридж надав безплатний онлайн-доступ до періодики

До 5 березня Кембридж відкрив безплатний онлайн-доступ до всіх наукових журналів, які вийшли в стінах університету у 2012-му, повідомляє 24tv. Зазвичай право читати надруковані там дослідження треба купувати.

Детальніше >>>

Український мовно-інформаційний фонд започатковує передплату на додрукування видань

Шановні відвідувачі сайту Українського мовно-інформаційного фонду НАН України!

У зв’язку із великою кількістю звернень до Українського мовно-інформаційного фонду НАН України щодо придбання його словникової продукції повідомляємо, що Фонд започатковує передплату на додрукування наступних видань:

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

ВИЙШОВ П`ЯТИЙ ТОМ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

П’ятий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.

Міжнародна наукова конференція “Українська термінологія і сучасність”

Шановні колеги!

Повідомляємо, що збірник наукових праць “Термінологічний вісник” внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 № 1279).

Нагадуємо, що 22–24 квітня 2015 рокув Інституті української мови НАН України (м. Київ) відбудеться Міжнародна наукова конференція “Українська термінологія і сучасність” (реєстрація до 1 лютого 2015 року на сайті відділу: www.term-in.org), за результатами якої передбачено видання двох збірників – “Термінологічний вісник” і “Українська термінологія і сучасність”.

ЗВЕРНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ДО НАУКОВЦІВ, ДО ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ І РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Національна академія наук України у цей складний та відповідальний момент у житті нашої Вітчизни, зумовлений як внутрішньополітичною кризою, так і зовнішньою загрозою її безпеці та територіальній цілісності, звертається до науковців Академії, всіх громадян України і Росії з закликом зберегти мир та спокій, не допускати загострення протистоянь.

Відбувся всеукраїнський семінар «Академічний тлумачний «Словник української мови у 20-ти томах».

12 та 13 квітня 2011 року відбувся Всеукраїнський семінар «Академічний тлумачний «Словник української мови у 20-ти томах»: лінгвістична концепція, технологічна реалізація та перспективи розвитку».
Організатори семінару: Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Український комітет славістів, Наукова рада з проблем «Інформація. Мова. Інтелект» та Наукова рада з проблем «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності».
 

НОВИНИ ЛІНГВІСТИКИ

ЛІНГВІСТ З ОКСФОРДА ДОПОМАГАЄ РЯТУВАЛЬНИКАМ ВИВЧАТИ АНГЛІЙСЬКУ

Вивчення іноземних мов курсантами, студентами, науковцями та педагогами Львівського державного університету безпеки життєдіяльності – пріоритетне завдання до Євро-2012. Частково допомогти вирішити його було покладено на міжнародну науково-практичну конференцію «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах», яка нещодавно відбулася в львівському університеті МНС.  Детальніше >>>

СВІТОВІ БІБЛІОТЕКИ

Бібліоте́ка (грец. βιβλιον — книжка і θηκη — сховище, скриня) — культ.-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, провадить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх збереження і обслуговування ними читачів.  Детальніше >>>  

УКРАЇНСЬКА МОВА

Українська мова — східнослов`янська мова, входить до однієї підгрупи з російською та білоруською. Письмом українська схожа на ці дві мови, але має декілька особливостей. Історично білоруська та українська мови походять з давньоруської або давньоукраїнської мови.   Детальніше >>>

СТАТТІ

Іспанські дзеркала української мовної та позамовної дійсності

М. О. Вакуленко

Є чимало подібного в Україні та Іспанії. Іспанці охоче відзначають, що наші країни порівнянні за територією, за населенням, навіть за корупційними схемами, які в недавньому минулому використовували чиновники для обкрадання населення обох країн.

Іспанія дуже неоднорідна за етнічним складом населення і його соціальним станом, і ця неоднорідність поширюється і на мови. У країні функціонують 5 мов: іспанська (кастельянська), галісійська, баскська, або евскера (euskera), каталанська, валенсійська. І шанобливе ставлення іспанців до кожної з цих мов помітне неозброєним оком

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Словник української мови. Том 5 (З — ЗВ’ЯНУТИ). Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.  Детальніше >>>  

Словник української мови. Том 4 (Д-ЖУЧО́К). Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.  Детальніше >>>  

Словник української мови. Том 3 (ВІДСТАВАНННЯ-ҐУРАЛЬНЯ). Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.  Детальніше >>>  

Словник української мови. Том 2 (В - ВІДСРІБЛИТИСЯ). Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.  Детальніше >>>  

Словник української мови. Том 1. Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.  Детальніше >>>  

Російсько-український словник-довідник: Близько 102 тис. слів і сполучень. 2-е від. / Упроряд. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк; За ред. В.М. Бріцина. - К.: Довіра, 2008.-942с. -(Словники України).- Бібліогр.: с.941
ISBN 978-966-507-221-8 Бріцин В.М.  
Детальніше >>>

 Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2006: 36. наук. пр. / HAH України. Укр. мовн.-інформ. фонд, Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського; За ред. В. А. Широкова. — К.: Довіра, 2007. — 345 с. — Укр., рос, англ. ISBN 978-966-507-219-5 Широков В.А.   Детальніше >>>

 Орфоепічний словник української мови: В 2т. /Уклад.: М.М. Пещак та ін. - К.: Довіра, 2001. - (Словники України). ISBN 966-507-109-2 Т.І: Близько 140000 слів. - 955с. - ISBN 966-507-110-6 Пещак М.М.    Детальніше >>>

Всі видання >>>