ПРОДУКЦІЯ

Вийшов восьмий том Словника української  мови

Вийшов восьмий том Словника української  мови

Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін.

Восьмий том Словника (Л - МІШУРНИЙ) містить 9115 словникових статей.


Представлено унікальний шестимовний металургійний словник

Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький

18 травня 2017 року в Київському будинку вчених НАН України відбулися презентація двотомного видання «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» і науковий семінар «Міжнародний «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» – співпраця без кордонів»

Словник металургійних термінів: У 2 т.: Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький / Гол. наук. ред. Б.Є. Патон ; гол. ред. Г.В. Кашакашвілі ; НАН України, РАН, НАН Грузії, РАПН, Грузинський технічний ун-т. – 1 електрон. опт. диск
(DVD-ROM) – К. : Фенікс, 2014 −

......................................

Розроблено (спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України) й видано на лазерних дисках накладом 1000 примірників перший електронний тлумачний «Українсько-російсько-англійський термінологічний словник-довідник «Зварювання» із розширеними семантичними та ілюстративними функціями.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАШІ ПОДІЇ

Практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій

У травні 2017 року на базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України проходила практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій під керівництвом кандидата технічних наук Максима Надутенка та кандидата економічних наук Олександра Ставицького. Студенти застосували здобуті знання на практиці та отримали неоціненний досвід для подальшої роботи.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАШІ ПРОЕКТИ

ЕЛЕКТРОННІ ПРОЕКТИ

«Словники України on-line»

«Тлумачний словник української мови. Томи 1-8. (A-MІШУРНИЙ

ІНШІ ПРОЕКТИ >>>


Наукові дослідження в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України виконувалися за трьома темами відомчої науково-дослідної тематики: „Дослідження мовно-інформаційних процесів та розподілених систем національної словникової бази”, „Лексикографічні системи в інтелектуальному опрацюванні природної мови”, „Моделювання онлайнових інформаційно-лексикографічних систем”. Роботу над цими трьома темами розпочато у 2002 році.

У 2006 році на підставі постанови Президії НАН України від 20.04.06 № 131 „Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2006 році”, в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України було розпочато роботу над темою „Розробка системотехнічних засад логіко-лінгвістичного аналізу природномовних текстів”.

Основні результати:

  • Розроблено архітектурні й програмно-технічні аспекти побудови української лінгвістичної системи у мережі Інтернет, створено основні елементи програмного забезпечення, необхідні для її побудови вищевказаної системи.
  • Введено в експериментальну експлуатацію дзеркало онлайнової інформаційно-лінгвістичної системи „Український лінгвістичний портал” в мережі Інтернет на сайті Міністерства освіти і науки України (http://ulif.mon.gov.ua), де розміщено:

1. онлайнову версію лексикографічної системи „Словники України”, аналогічну CD-ROM версії вищезгаданої системи.

2. електронну версію журналу „Мовознавство” (анотації статей за 2002 – 2005 рр.).

3. онлайнову версію лексикографічної системи електронного граматичного словника російської мови (версія для писемної форми мови) обсягом понад 170 тис. реєстрових одиниць.

Періодично на сайті УМІФу і його дзеркалі виставляються поновлені версії вищезгаданих лексикографічних систем.

  • Розроблено нову мережеву версію цифрової бібліотеки Українського мовно-інформаційноого фонду, яка є складовою частіною Українського лінгвістичного корпусу.
  • Розроблено концептуальну модель та системотехнічні принципи побудови розподілених інформаційних сховищ, необхідних для створення віртуальних лексикографічних систем професійної взаємодії.

ЛІНГВІСТИЧНИ ПОДІЇ

Термінологія і термінографія в Україні 2017


“ТЕРМІНОЛОГІЯ І ТЕРМІНОГРАФІЯ В УКРАЇНІ”

4–5 жовтня 2017 року в м. Хмельницькому в приміщенні Хмельницького національного університету відбувся розширений пленум Наукової ради “Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності” на тему “Термінологія і термінографія в Україні”.

Детальніше >>>


 

Термінологія і термінографія в Україні

21 вересня 2017 року на Львівській площі відбувся громадський щорічний захід Свято українського словника. Організатори: Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, Загальноукраїнський центр словникарства, Словникова комісія Міністерства освіти і науки України, Національний центр «Мала академія наук», ТОВ «Знання» України та книгарня «Словники України».

#Словники_України #UA_Dictionaries !


12 вересня 2017 року о 15.00 відбулося урочисте відкриття першого та єдиного в Україні Загальноукраїнського центру словникарства

На відкритті було представлено напрямки діяльності центру та основну продукцію Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Запрошуємо науковців, викладачів, студентів, вчителів, учнів шкіл для висловлення пропозицій та встановлення співпраці з Загальноукраїнським центром словникарства.

Детальніше >>>

організаційна структура

Директор - академік НАН України Широков Володимир Анатолійович

Заступник директора - кандидат філологічних наук, профeсор  Чумак Володимир Васильович

Вчений секретар - кандидат філологічних наук Заїка Наталія Михайлівна

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

СТАТТІ

Іспанські дзеркала української мовної та позамовної дійсності

М. О. Вакуленко

Є чимало подібного в Україні та Іспанії. Іспанці охоче відзначають, що наші країни порівнянні за територією, за населенням, навіть за корупційними схемами, які в недавньому минулому використовували чиновники для обкрадання населення обох країн.

Іспанія дуже неоднорідна за етнічним складом населення і його соціальним станом, і ця неоднорідність поширюється і на мови. У країні функціонують 5 мов: іспанська (кастельянська), галісійська, баскська, або евскера (euskera), каталанська, валенсійська. І шанобливе ставлення іспанців до кожної з цих мов помітне неозброєним оком

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Інтерв'ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона

Джерело: газета "Голос України", №11 (6265), 22 січня 2016 року


Останнім часом багато говорять про неефективність
української науки. Скептикам порадимо порівняти
отримані результати з обсягами фінансування дослідницьких
установ. За цим показником наша наука —
одна з найефективніших у світі.

Детальніше >>>