ПОДІЇ

У КНУ імені Тараса Шевченка провели презентацію «Німецько-української юридичної бази даних». Захід було організовано 02 листопада 2018 року, співорганізаторами події виступили Науковий центр німецького права КНУ імені Тараса Шевченка, Громадська організація «Українсько-німецький правознавчий діалог» і німецькі організації-партнери Університету. Розробка програмного продукту стала можливою завдяки проведенню Українсько-німецького року мов 2017/2018.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>


Суми 2018. СумДПУ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника»

25 жовтня 2018 року Український мовно-інформаційний фонд в особі Максима Надутенка та Маргарити Надутенко взяв активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника». Науково-практичний формат конференції дозволив презентувати наукові надбання Українського мовно-інформаційного фонду для застосування у практичній роботі вчителя-словесника в умовах нової української школи.

Висловлюємо щиру подяку організаторам та учасникам конференції! Ми отримали величезне задоволення від спілкування з колегами з різних регіонів України.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>


Співпраця Загально-
українського центру словникарства та кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету

12-13 вересня з нагоди Свята словника працівники Навчально-методичного кабінету української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені       А. С. Макаренка під керівництвом проф. Олени Семеног спільно із Загальноукраїнським центром словникарства Українського мовно-інформаційного фонду НАН України підготували книжкову виставку, на якій представлено різнопланові словники: Великий тлумачний словник української мови, Фразеологічний словник української мови, Етимологічний словник української мови, Орфоепічний словник української мови, Словник лінгвістичних термінів та багато ін.

Детальніше >>>


ПРОДУКЦІЯ

Українсько-російсько-англійський словник для фізиків

Українсько-російсько-англійський словник для фізиків UKRAINIAN- RUSSIAN- ENGLISH DICTIONARY FOR PHYSICISTS

Запропонований словник поряд із термінами та термінологічними словосполученнями з різних галузей фізики та споріднених дисциплін містить загальнонаукову лексику та дискурсивні конструкції, широко вживані в наукових текстах.
Словник призначено для наукових співробітників, перекладачів науково-технічної літератури, а також студентів, аспірантів та викладачів фізичних та інших природничих і технічних факультетів університетів.

Детальніше >>>


Вийшов восьмий том Словника української  мови

Вийшов восьмий том Словника української  мови

Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін.

Восьмий том Словника (Л - МІШУРНИЙ) містить 9115 словникових статей.


Представлено унікальний шестимовний металургійний словник

Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький

18 травня 2017 року в Київському будинку вчених НАН України відбулися презентація двотомного видання «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» і науковий семінар «Міжнародний «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» – співпраця без кордонів»

Словник металургійних термінів: У 2 т.: Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький / Гол. наук. ред. Б.Є. Патон ; гол. ред. Г.В. Кашакашвілі ; НАН України, РАН, НАН Грузії, РАПН, Грузинський технічний ун-т. – 1 електрон. опт. диск
(DVD-ROM) – К. : Фенікс, 2014 −

......................................

Розроблено (спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України) й видано на лазерних дисках накладом 1000 примірників перший електронний тлумачний «Українсько-російсько-англійський термінологічний словник-довідник «Зварювання» із розширеними семантичними та ілюстративними функціями.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАШІ ПОДІЇ

Практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій

У травні 2017 року на базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України проходила практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій під керівництвом кандидата технічних наук Максима Надутенка та кандидата економічних наук Олександра Ставицького. Студенти застосували здобуті знання на практиці та отримали неоціненний досвід для подальшої роботи.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

ДОКУМЕНТИ

Концепція державної цільової національно-культурної науково-технічної програми розвитку національної словникової бази України на 2008 - 2015 роки 

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Мовознавство №3 2018 ТРАВЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ

Мовознавство : наук.-терет. журн. / Ін-т мовозн. ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – К.: [б. в.], 1967. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0027-2833


ЗМІСТ

Загнітко А. П. Лексикографічні технології тлумачення граматичної семантики


Яворська Г. М., Чмир О. Р. Семантика війни і миру в сучасних слов’янських мовах: історико-типологічний аспект


Ярмак В. І., Пономаренко В. П. Синтетичні форми минулого часу в сучасній сербській мові у загальнослов’янському і ширшому компаративному контексті


Симоненко Л. О. Українське термінознавство кінця ХХ — початку
ХХІ ст.: стан і перспективи розвитку


Шевченко Л. Л. Семантична основа моделювання системності концептосфери Нового Завіту

Мовознавство № 2 2018 БЕРЕЗЕНЬ - КВІТЕНЬ

Мовознавство : наук.-терет. журн. / Ін-т мовозн. ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – К.: [б. в.], 1967. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0027-2833


ЗМІСТ

Даниленко Л. І. Слов’янські джерела чеської пареміології: український вимір

Прискока О. В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов’янському контексті

Радзієвська Т. В. Критико-аналітичний компонент у дискурсі історико-філологічних студій ХІХ ст : текстотворення і прагматика

Тараненко О. О. Зміни у співвідношеннях між тенденціями до аналітизму / до синтетизму на межі XX–XXI ст (українська мова на загальнословʼянському тлі)

Російсько-український словник зварювальної термінології. Українсько-російський словник зварювальної термінології

Російсько-український словник зварювальної термінології. Українсько-російський словник зварювальної термінології / Авт.-уклад. Бернадський В. М., Осика О. С., Симоненко Л. О., Філоненко Л. С. — К.: Екотехнологія, 2001. — 224 с.


У словнику представлені найуживаніші сучасні терміни зі зварювання та споріднених технологій російською мовою та їх українські відповідники. Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів, перекладачів та фахівців інформаційних служб.

 

Лексикографічна система іспанської мови. Феноменологія інтегрального опису

Купріянов Є. В. Лексикографічна система іспанської мови. Феноменологія інтегрального опису / Є. В. Купріянов. - К. : УМІФ НАНУ, 2018. - 254 с.

Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови

Томіленко Л. М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови / Л. М. Томіленко; НАН України, Укр. мовно-інформаційний фонд. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 159 с. : рис., табл. ISBN 978-966-2988-74-1.


У пропонованій монографії представлено результати комплексного дослідження термінологічної лексики, зафіксованої в академічних Словниках української мови в 11-ти й 20-ти томах (СУМ-11 і СУМ-20). Аналіз відібраної термінології проведено в лексико-семантичному й словотвірному аспектах. Зокрема виокремлено тематичні групи найбільших терміносистем у СУМі-11 і простежено їх поповнення новими терміноодиницями у двадцятитомному словнику. Здійснено словотвірний аналіз термінів, доданих у СУМ-20. Для вчених-мовознавців, лексикографів, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.

Англо-український словник зварювальної термінології

Англо-український словник зварювальної термінології. Українсько-англійський словник зварювальної термінології / НАН України; Комітет наукової термінології, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Інститут української мови; Автор-уклад. : Осика О. С., Хоменко Н. Г., Філоненко Л. С., Симоненко Л. О. – К. : Екотехнологія, 2005. – 255 с. - ISBN: 966-8409-05-1


У словнику представлені найуживаніші сучасні терміни зі зварювання та споріднених технологій українською мовою та їх англійські відповідники. Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів, перекладачів та фахівців інформаційних служб

Граматичні системи. Феноменологічний підхід

Широков В. А. та ін. Граматичні системи. Феноменологічний підхід : Монографія / Любченко Т. П.; Шевченко І. В.; Широков К. В. - К. : Наук. думка, 2018. – 310 с.

Словник українських морфем

Словник українських морфем : понад 45000. / Л. М. Полюга. - Вид. 3-є, допов. і випр. - К.: Довіра, 2009. - 554 с. - (Словники України). ISBN 978-966-507-234-8


У словнику подано понад 45 000 слів з різних галузей знань, поділених на морфеми. Описано майже всі відомі в українській мові префіксальні, суфіксальні та кореневі морфеми, наведено приклади слів, утворених нерегулярним способом, чергувань голосних і приголосних, компоненти складних слів.

Призначений для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, викладачів, учителів і учнів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто вивчає українську мову.

Лексикон польської та української активної фразеології

Вихід друком Лексикона польської та української активної фразеоло-
гії є надзвичайно важливим явищем у сучасній славістиці. Лексикон
є першою працею в історії польської та української лексикографії, яка
репрезентує семантичні відповідності польських і українських фразеологічних одиниць. Такі мовні одиниці серед інших типів словосполучень вирізняються своєю складною семантикою, дуже орієнтованою на національну мовну картину світу. Перевагою Лексикона є те, що до
його реєстру ввійшли найпоширеніші в сучасній мові фразеологізми, а також фразеологічні інновації, які до цього часу не були зафіксовані в польських та українських фразеологічних словниках.

Українсько-хорватський словник

Українсько-хорватський словникУкраїнсько-хорватський словник / Л. Васильєва, О. Ткачук, В. Чумак. - Київ, 2018. (Словники України). - 630 с. ISBN 978-966-02-8279-7.


Українсько-хорватський словник містить близько 25 тисяч загальновжи¬ваних слів української мови, які становлять її основний лексичний мінімум, та хорватські відповідники до них. У словнику подано й перекладено хор¬ватською мовою відомі українські фразеологізми та усталені вислови, а та¬кож найуживаніші наукові, технічні та спортивні терміни, географічні назви. Може використовуватися як довідкове видання при перекладі українських текстів, вивченні української мови хорватами та хорватської українцями, а також при проведенні з і ставних досліджень науковцями-славістами
Для студентів, викладачів, перекладачів, ділових людей, туристів. усіх, хто бажає вивчити українську й хорватську мову та цікавиться ними.
 


 

Наші вітання

Патон ювілей 100 років

27 листопада славетний український винахідник, науковець та президент НАН України, Борис Євгенович Патон відзначає своє сторіччя. В цей же день виповнилося і 100 років з дня заснування української академії наук, яку Борис Євгенович очолює з 1962 року.

Бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії, та плідної діяльності на благо науки в України!

Детальніше >>

СВЯТО УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА

СВЯТО УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА

13 вересня 2018 року в м. Києві об 11 годині ранку на Львівській площі біля Спеціалізованої книгарні «Словники України» розпочалося Свято українського словника. Свято українського словника – громадський захід, який традиційно проводиться з ініціативи учених-мовознавців Національної академії наук України щорічно, починаючи з 2006 року.

Детальніше >>

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

книга Широкова Язык Информация Система

В основу книги покладено інформаційний підхід до опису мовної феноменології.

В.А.Широков застосовує теоретико-інформаційні та лінгвістичні ідеї видатного російського математика А. М. Колмогорова для розробки власної концепції наукового опису природної мови. Логіка досліджень привела автора до своєрідного синтезу природничонаукових, гуманітарних та технологічних уявлень про природу мови.

Ним сформульовано універсальний феноменологічний принцип – лексикографічний ефект в інформаційних системах, що висвітлює механізм породження з континууму дискретних комплексів стійких семіотично та семантично визначених сутностей, котрі, комбінуючись, породжують усі феноменальні прояви досліджуваних галузей явищ. Інформаційно-феноменологічний підхід приводить автора до уточнення поняття системи, розробці теорії лексикографічних систем та теорії семантичних станів, що дозволяє здійснити глибокий лінгвістичний опис колосального масиву мовних фактів. Розвиток цих уявлень у сучасному цивілізаційно-еволюційному контексті стимулює прогрес у галузі квантової лінгвістики, що перебуває зараз у царині наукових прогнозів.

Книга є доступною для завантаження >>


 

Вихід друком Лексикона польської та української активної фразеології є надзвичайно важливим явищем у сучасній славістиці. Лексикон є першою працею в історії польської та української лексикографії, яка репрезентує семантичні відповідності польських і українських фразеологічних одиниць. Такі мовні одиниці серед інших типів словосполучень вирізняються своєю складною семантикою, дуже орієнтованою на національну мовну картину світу. Перевагою Лексикона є те, що до його реєстру ввійшли найпоширеніші в сучасній мові фразеологізми, а також фразеологічні інновації, які до цього часу не були зафіксовані в польських та українських фразеологічних словниках.

Детальніше >>>

Нормативна база

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №156/2018

 

Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України

Указом передбачено затвердження цільової програми на 2018-2028 рр., спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.
Також йдеться про створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо.
http://www.president.gov.ua/documents/1562018-24258

ЛІНГВІСТИЧНИ ПОДІЇ

Термінологія і термінографія в Україні 2017


“ТЕРМІНОЛОГІЯ І ТЕРМІНОГРАФІЯ В УКРАЇНІ”

4–5 жовтня 2017 року в м. Хмельницькому в приміщенні Хмельницького національного університету відбувся розширений пленум Наукової ради “Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності” на тему “Термінологія і термінографія в Україні”.

Детальніше >>>


 

Термінологія і термінографія в Україні

21 вересня 2017 року на Львівській площі відбувся громадський щорічний захід Свято українського словника. Організатори: Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, Загальноукраїнський центр словникарства, Словникова комісія Міністерства освіти і науки України, Національний центр «Мала академія наук», ТОВ «Знання» України та книгарня «Словники України».

#Словники_України #UA_Dictionaries !


12 вересня 2017 року о 15.00 відбулося урочисте відкриття першого та єдиного в Україні Загальноукраїнського центру словникарства

На відкритті було представлено напрямки діяльності центру та основну продукцію Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Запрошуємо науковців, викладачів, студентів, вчителів, учнів шкіл для висловлення пропозицій та встановлення співпраці з Загальноукраїнським центром словникарства.

Детальніше >>>

організаційна структура

Директор - академік НАН України Широков Володимир Анатолійович

Заступник директора - кандидат філологічних наук, профeсор  Чумак Володимир Васильович

Вчений секретар - кандидат філологічних наук Заїка Наталія Михайлівна

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

СТАТТІ

Іспанські дзеркала української мовної та позамовної дійсності

М. О. Вакуленко

Є чимало подібного в Україні та Іспанії. Іспанці охоче відзначають, що наші країни порівнянні за територією, за населенням, навіть за корупційними схемами, які в недавньому минулому використовували чиновники для обкрадання населення обох країн.

Іспанія дуже неоднорідна за етнічним складом населення і його соціальним станом, і ця неоднорідність поширюється і на мови. У країні функціонують 5 мов: іспанська (кастельянська), галісійська, баскська, або евскера (euskera), каталанська, валенсійська. І шанобливе ставлення іспанців до кожної з цих мов помітне неозброєним оком

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Інтерв'ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона

Джерело: газета "Голос України", №11 (6265), 22 січня 2016 року


Останнім часом багато говорять про неефективність
української науки. Скептикам порадимо порівняти
отримані результати з обсягами фінансування дослідницьких
установ. За цим показником наша наука —
одна з найефективніших у світі.

Детальніше >>>